Ο Σύλλογος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ερίσου ιδρύθηκε το Μάιο του 2012 και στεγάζεται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.

Ο θεσμικός του ρόλος αντανακλά στην ανάγκη προώθησης και προάσπισης των καλώς εννοουμένων συμφερόντων του κλάδου του τουρισμού. Σκοπός της οργάνωσης είναι :

  • Η συστηματική, επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την εμπορική τάξη.
  • Η ανάπτυξη και διάδοση του ομαδικού πνεύματος κάτω από τη σκέπη της Οργάνωσης.
  • Η διατήρηση, ανάπτυξη και διάχυση της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό του, μπορεί να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην περιοχή Ερίσου Κεφαλονιάς και ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το εμπόριο (διακίνηση αγαθών – προσφορά υπηρεσιών).

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.