Δ.Σ. ΕΣΕ

Μετά τις Αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου του 2013 και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ερίσου είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος: Τσελέντης Ευστάθιος
  • Γενικός Γραμματέας: Κατσαμπίρης Γεράσιμος
  • Ταμίας: Ραυτόπουλος Γιώργος
  • Σύμβουλος: Δενδρινός Πολυχρόνης
  • Σύμβουλος: Ραυτόπουλος Λεονάδρος

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή:

  • Πρόεδρος: Ποταμιάνου Άννα-Μαρία
  • Σύμβουλος: Καραχρήστος Δημήτριος
  • Σύμβουλος: Σουπιανά Ροδαμάνθη